G7

ผู้นำจากญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหภาพยุโรป คาดว่าจะร่างกลยุทธ์ความร่วมมือระดับโลกสำหรับคริปโตเคอร์เรนซีในเดือนพฤษภาคม การประชุม G7 ครั้งต่อไปอาจนำมาซึ่งการผลักดันจากเจ็ดประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีทั่วโลก สำนักข่าว Kyoto รายงานเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ผู้นำจากญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหภาพยุโรปร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ความร่วมมือเพื่อเพิ่มความโปร่งใสเกี่ยวกับคริปโตและปรับปรุงการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบการเงินโลก เจ้าหน้าที่บอกกับสำนักข่าวฯ การประชุมสุดยอดในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นที่เมืองฮิโรชิมาในเดือนพฤษภาคม ท่ามกลางสมาชิก G7 นั้น ญี่ปุ่นได้ควบคุมคริปโตเคอร์เรนซีแล้ว ในขณะที่ Markets in Crypto-Assets (MiCA) ในสหภาพยุโรปนั้นมีกำหนดให้มีผลบังคับใช้ในปี 2024 ส่วนอังกฤษกำลังค่อย ๆ พัฒนากฎระเบียบคริปโต โดยมีหมวดหมู่พิเศษสำหรับสินทรัพย์คริปในด้านภาษี รูปแบบที่เพิ่งเปิดตัวและแผนสำหรับปอนด์ดิจิทัลในการทำงาน แคนาดาถือว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นหลักทรัพย์ และปัจจ

Follow us

Most read in category

Digital currency