Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ethereum Classic (ETC)

ล่าสุด มีเพียงเหรียญเดียวจากสินทรัพย์คริปโตสิบอันดับแรกตามมูลค่าตลาดเป็นโทเคน  proof-of-work (PoW) และจากยี่สิบอันดับแรกมีเพียง 3 โทเคน ที่ใช้กลไกฉันทามติ PoW นอกจากนี้จากการประเมินมูลค่าของเหรียญคริปโต 50 เหรียญมีเพียง 6 เหรียญที่ใช้ Pow จากทั้งหมด โดยมี hashpower รวมกันประมาณ 230 เอ็กตร้าแฮชต่อวินาท (EH/s)  มีเพียง 12% จากสินทรัพย์คริปโต 50 อันดับแรก ใช้กลไก PoW ปัจจุบันมี Hashpower เกือบ 230 Exahash เมื่อ Ethereum เปลี่ยนจาก proof-of-work (PoW) เป็น proof-of-stake (PoS) มีเพียง 12% จากเหรียญ 50 อันดับแรกที่ใช้ PoW สินทรัพย์คริปโตหกเครือข่ายใช้กลไกลฉันทามติ PoW เช่น SHA256 หรือ Scrypt เพื่อตรวจสอบธุรกรรมและสร้างเหรียญใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ Bitcoin.com News รายงานว่าเหรียญสิบอันดับแรกมีเพียงเหรียญเดียวที่ใช้ PoW นั่นคือ Bitcoin (BTC) ส่วน Dogecoin (DOGE) หลุดสิบอันดับแรกไปอยู่อันดับ 11  ส่วน ethereum classic (ETC) เป็นเหรียญ PoW อันดับสามจาก 20 อันดับสูงสุดในวันนี้ Doge มีอัตราแฮช (hashrate) ประมาณ 429 เทอราแฮชต่อวินาที  (TH/s) หรือประมาณ 0.00042994 EH/s ขณะที่ ETC น้อยกว่าที่ 0.00

Follow us

Most read in category

Digital currency