Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CBDC

ขณะที่โลกตะวันตกถกเถียงกันถึงวิธีการควบคุม Stablecoin ต่าง ๆ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงกำลังก้าวไปข้างหน้าในเรื่องกรอบการกำกับดูแลคริปโตเคอร์เรนซที่ตรึงมูลค่ากับสินทรัพย์ทางการเงินแบบดั้งเดิม องค์การเงินตราฮ่องกง (The Hong Kong Monetary Authority, HKMA) กำลังอยู่ในระหว่างการแสวงหาความคิดเห็นจากสาธารณชนเกี่ยวกับเหรียญ Stablecoin และมีเป้าหมายออกกรอบการกำกับดูแลภายในสิ้นปี 2024 กล่าวโดย Joseph Chan Ho-lim เลขาธิการฝ่ายบริการทางการเงินและกระทรวงการคลังของเขต ตามที่สื่อท้องถิ่นรายงาน ในขณะที่รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังแสดงจุดยืนต่ออุตสาหกรรมคริปโตหลังจากการล่มสลายของ TerraUSD (UST) และการระเบิดตูมของ FTX ชุมชนคริปโตในจีนกำลังประกาศความชัดเจนด้านนโยบายที่เพิ่มขึ้นของฮ่องกงเกี่ยวกับประเภทสินทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ฮ่องกงได้เริ่มใช้กฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับคริปโตอย่างเป็นทางการ ตลาดซื้อขายคริปโต (Exchange) ต้องได้รับใบอนุญาตจึงจะสามารถดำเนินการในเขตฯ ได้ ภายใต้กรอบการทำงานใหม่ ตลาดฯ ที่ได้รับใบอนุญาตจะสามารถให้นักลงทุนรายย่อยซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลหลักบางสกุลได้ ซึ่งมีการส

Follow us

Most read in category

Digital currency