blue chip NFT

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา นักลงทุน NFT มากกว่า 53% ขาดทุนจากการขาย แม้จะมีความเชื่อมั่นใน cold market  จำนวนนักลงทุนยังคงถือครอง NFT เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพของ NFT เรือธง มักถูกมองว่าเป็นการลงทุนระยะยาวที่ดี ได้ผ่านช่วงต่ำสุดในประวัติการณ์เป็นครั้งที่สองตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 ซึ่งร่วงต่ำกว่า  10,000 Ether (ETH) ในดัชนีเรือธง (blue-chip index) โดย NFTGo Blue chip NFT มีประสิทธิภาพดีที่สุดไม่นานมานี้เอง เมื่อวันที่ 29 เมษายน มูลค่าคิดเป็นเกือบ 14,900 ETH อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ถือเป็นวันที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ blue chip NFT เมื่อดัชนีลดลงเหลือ 9,331 ETH โดยได้แรงหนุนจากการปรับราคาพื้น (floor price) ในโครงการ CyberKongz และ CyberKongzBabies ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของ blue chip NFT ที่มา: NFTGo ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา นักลงทุน NFT มากกว่า 53% ขาดทุนจากการขาย แม้จะมีความเชื่อมันในตลาด cold market แต่จำนวนนักลงทุนที่ถือครอง NFT ที่ลงทุนอยู่ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รูปแบบพฤติกรรมนักลงทุนแสดงให้เห็นถึงการถือครองในระยะยาวเพิ่มขึ้น ที่มา : NFTGo ผู้ใช้

Follow us

Most read in category

Digital currency