Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Bank of Russia

ธนาคารแห่งรัสเซียซึ่งเป็นธนาคารกลางของประเทศได้รายงานว่า การชำระเงินข้ามพรมแดนด้วยคริปโตเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสภาวะทางภูมิศาสตร์ในปัจจุบัน ธนาคารกลางรัสเซียได้ทบทวนแนวทางในการควบคุมคริปโต และตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อทำให้คริปโตถูกต้องกฎหมายสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดน สื่อท้องถิ่น TASS รายงานเมื่อวันจันทร์ Alexei Moiseev รัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลังกล่าวว่า ธนาคารแห่งรัสเซียและกระทรวงการคลังคาดว่า จะทำให้การชำระเงินข้ามพรมแดนด้วยคริปโตในเร็ว ๆ นี้ Moiseev เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดใช้งานบริการคริปโตในรัสเซีย โดยสังเกตว่าชาวรัสเซียจำนวนมากพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างประเทศในการเปิด crypto wallet “จำเป็นต้องทำเช่นนี้ในรัสเซียเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใต้การดูแลของธนาคารกลาง มีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามต่อต้านการฟอกเงินและรู้จักข้อกำหนดลูกค้าของคุณ” เจ้าหน้าที่กล่าว ฝ่ายนิติบัญญัติของรัสเซียได้ต่อต้านแนวคิดในการใช้คริปโตเคอร์เรนซีเป็นเพย์เมนต์ ในปี 2020 รัสเซียได้ออกกฎหมายคริปโตที่สำคัญ “เกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินดิจิทัล” โดยห้ามใช้คริปโตเคอร์เรนซี อย่างเช่น Bitcoin (BTC) อย่างเป็นทางการเพื่อวัตถ

Follow us

Most read in category

Digital currency