AWS

Amazon Web Services (AWS) เปิดตัวกองทุนมูลค่า $100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพที่เน้น generative AI โดยเฉพาะ Amazon ได้เคลื่อนไหวหลายอย่างในภาคส่วนคริปโตและบล็อกเชน ภาพ: Shutterstock การเปิดตัวที่ชัดเจนเพื่อยืนยันการดำรงอยู่ในภูมิทัศน์ของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว Amazon Web Services (AWS) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งขนาดใหญ่ของบริษัทค้าปลีก ได้เปิดตัวกองทุนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพที่มุ่งเน้นไปที่ generative AI โครงการนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ AWS Generative AI Innovation Center ซึ่งออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงกับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักยุทธศาสตร์ วิศวกร และสถาปนิกโซลูชันในเครือ AWS กับลูกค้าและคู่ค้า ตามที่ Amazon เผย จุดมุ่งหมายคือ “เร่งนวัตกรรมขององค์กรและความสำเร็จด้วย generative AI” Generative AI ได้แก่เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ChatGPT หรือ Midjourney เป็นส่วนย่อยของปัญญาประดิษฐ์ซึ่งแทนที่จะเรียนรู้ที่จะจัดประเภทข้อมูลหรือทำนายผลลัพธ์ แต่กลับสามารถสร้างเนื้อหาใหม่ได้ มันสร้างอะไรก็ได้ตั้งแต่ข้อความและรูปภาพไปจนถึงเพลงตามรูปแบบที

Follow us

Most read in category

Digital currency