aUSD

โดยสรุป Acala Network โปรโตคอลที่สนับสนุนเหรียญ decentralized stablecoin ของเครือข่ายบล็อกเชน  Polkadot และ Kusama ประสบปัญหาผิดพลาดส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดต่อเหรียญ stablecoin aUSD โปรโตคอลหยุดทำงานชั่วคราวเนื่องจากเหลือหลุดตรึงมูลค่า (Depegged) จากระดับ $1 Acala Network ฮับทางการเงินไร้ตัวกลางของ Polkadot ถูกละเมิดและเหรียญ Stablecoin หลุด Peg จากการตรึงมูลค่ากับดอลลาร์สหรัฐ วันนี้ หน้า Twitter ของ Acala โพสต์ว่า ได้เจอปัญหาการกำหนดค่าเกี่ยวกับโปรโตคอล Honzon ส่งผลต่อเหรียญ stablecoin aUSD นำไปสู่การโหวตให้หยุดการดำเนินการกับ Acala ชั่วคราว ในระหว่างตรวจสอบปัญหาดังกล่าว ข้อมูลจาก  Coinmarket cap ล่าสุด พบว่าเหรียญ stablecoin ดังกล่าว ต่ำกว่า$1 ดอลลาร์สหรัฐ ช่วงหนึ่งร่วงลงแตะ $0.58 โดย aUSD ของ Acala นั้นเป็น “เหรียญ decentralized stablecoin, multi-collateralized stablecoin ที่หนุนด้วยสินทรัพย์ข้ามเชน” (ข้อมูลจากเว็บไซต์) “เราได้ระบุปัญหาว่าเป็นการกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้องของ iBTC/aUSD liquidity pool … ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดต่อการออก aUSD จำนวนมาก” Acala กล่าวในแถลงการ

Follow us

Most read in category

Digital currency