Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ตำรวจสากล (Interpol) เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับอาชญากรรมในโลกเมตาเวิร์ส

ตำรวจสากล (Interpol) เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับอาชญากรรมในโลกเมตาเวิร์ส

องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรือที่รู้จักในชื่อ Interpol ได้ออกรายงานตรวจสอบเมตาเวิร์สจากมุมมองของการบังคับใช้กฎหมาย รายงานจะพิจารณาถึงความผิดกฎหมายในเมตาเวิร์ส รวมถึงอาชญากรรมเมตาเวร์ส นิติเวช เมตาเวิร์ส การกำกับดูแล และโอกาสที่นำเสนอเพื่อนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่อไป

ตำรวจสากลตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในเมตาเวิร์ส

Interpol องค์กรตำรวจสากล กำลังเริ่มพิจารณาความเป็นไปได้ของอาชญากรรมในเมตาเวิร์ส และวิธีการต่อสู้กับอาชญากรรมเหล่านั้น เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สถาบันตำรวจได้ออกรายงานชื่อ “Metaverse: A Law Enforcement Perspective” โดยระบุอาชญากรรมต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในเมตาเวิร์สและโอกาสที่นำเสนอในการปรับปรุงการตอบสนองของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

Jurgen Stock เลขาธิการตำรวจสากล ตระหนักดีว่าการเพิ่มขึ้นของโลกเสมือนจริงเป็นการเปิดกว้างสำหรับองค์กรต่าง ๆ ในการขยายอาชญากรรมไปสู่เมตาเวิร์ส เขากล่าวว่า

การเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีอันทรงพลัง เช่น เมตาเวิร์สกำลังทำให้ภาพรวมทางอาญามีความซับซ้อนและข้ามชาติมากขึ้น ทำให้เกิดความท้าทายใหม่ ๆ สำหรับการบังคับใช้กฎหมาย

หนึ่งในความท้าทายเหล่านี้คือการขาดการกำกับดูแลที่เป็นเอกลักษณ์ในเมตาเวร์ส เนื่องจากโลกดิจิทัลเหล่านี้โฮสต์อยู่ในหลายประเทศ ในแง่นี้ รายงานระบุว่า “การรับรองว่าการใช้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเมตาเวิรืจะเป็นพื้นฐานสำคัญ”

ดังนั้น ตำรวจสากลสนับสนุนแนวทางแบบองค์รวมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ของเมตาเวิร์สและความร่วมมือข้ามพรมแดน โดยถือว่า “จำเป็น” สำหรับการเตรียมการตอบสนองต่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายในเมตาเวิร์สอย่างมีประสิทธิผล

รายงานยังรับรู้ว่าเมตาเวิร์สสามารถใช้ปรับปรุงขีดความสามารถของหน่วยงานตำรวจได้ ตัวอย่างเช่น โลกดิจิทัลสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมเพื่อรับมือภัยพิบัติ หรือเพื่อปฏิบัติงานเฝ้าระวังตามจุดสังเกตเฉพาะหรือพื้นที่ที่สร้างขึ้นซ้ำบนเมตาเวิร์ส นอกจากนี้ยังสามารถจัดการประชุมเมตาเวิร์ส เพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานตำรวจได้

นอกจากนี้ การจำลองสถานที่เกิดเหตุในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงยังทำให้การตรวจสอบคดีต่าง ๆ ทั่วทั้งหน่วยงานเป็นไปได้ ในเดือนตุลาคม 2022 ตำรวจสากลได้เปิดตัว เมตาเวิร์สที่เน้นไปที่ตำรวจเป็นครั้งแรกเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและช่วยให้สมาชิกตำรวจจากหลายองค์กรทำความคุ้นเคยกับโลกใหม่เหล่านี้และอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในโลกเหล่านี้

แหล่งข่าว ->  news.bitcoin.com

แบ่งปันให้เพื่อน :

Related news

Follow us

LATEST NEWS

COMMUNITY

Metaverse Jobs Thailand

(หา สมัครงาน เมตาเวิร์ส)

Metaverse Thailand

(Metaverse Thailand)

Blockchain Engineer

(Blockchain Engineer)

WEB 3.0 Thailand

(WEB 3.0 Thailand)

OpenChat Thailand

(OpenChat Thailand)