กรกฎาคม 2, 2023

สรุป รายงานใหม่ล่าสุด Binance เกี่ยวกับความเชื่อมั่นระดับสถาบันต่อคริปโต พบว่า 63.5% ของผู้ตอบแบบสำรวจแสดงมุมมองออกมาเชิงบวกสำหรับภาคส่วนในอีก 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่ 88% มีมุมมองเดียวกันสำหรับทศวรรษหน้า ในทางตรงข้าม การสำรวจ ‘Institutional Crypto Outlook Survey’ จาก Binance Research ยังพบว่ามีสถาบันเพียง 26.9% เชื่อว่ากรณีการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นจะผลักดันการยอมรับภาคส่วนนี้ น่าสังเกตว่า ผู้ตอบแบบสำรวจกำลังลงทุนในอุตสาหกรรมนี้อยู่แล้ว การสำรวจขึ้นอยู่กับการตอบสนองจากลูกค้าสถาบันและผู้ใช้งานระดับ VIP ของ Binance จำนวน 208 ราย และดำเนินการตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคมถึง 15 พฤษภาคม 2023 ผู้เขียนรายงานกล่าวว่า 25.3% ของผู้ตอบแบบสำรวจเผยว่าความชัดเจนด้านกฎระเบียบจะโดดเด่นในฐานะตัวขับเคลื่อนหลักต่อการยอมรับคริปโต แรงผลักดันสำคัญอีกประการหนึ่งจากผู้ตอบแบบสอบถามคือการมีส่วนร่วมของสถาบันในรูปแบบของธนาคารที่เป็นมิตรกับคริปโต และสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่เข้ามาในพื้นที่นี้ การจัดสรรเงินลงทุนคริปโตของนักลงทุนสถาบัน รายงานเคลมว่า นักลงทุนสถาบัน 47.1% ยังคงจัดสรรลงทุนคริปโตตลอดปีท

Follow us

Most read in category

Digital currency