พฤษภาคม 28, 2023

นโยบายดังกล่าวรวมถึงผลประโยชน์เงินสดจำนวนหนึ่งเพื่อดึงดูดบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ เมตาเวิร์สตั้งสำนักงานใหญ่ในเมือง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม เมืองเจิ้งโจวของจีนได้ประกาศชุดข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนบริษัทด้านเมตาเวิร์สที่ดำเนินงานในภูมิภาคนี้ ส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มนี้ รัฐบาลเทศบาลจะจัดตั้งกองทุนเฉพาะมูลค่า 1 หมื่นล้านหยวน ($1.42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อส่งเสริมการเติบโตและการพัฒนาในอุตสาหกรรม ตามร่างประกาศของของรัฐบาลนั้น บริษัทเมตาเวิร์สที่เลือกย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังเจิ้งโจวจะมีโอกาสได้รับเงินลงทุนเริ่มต้นสูงถึง 200 ล้านหยวน ($28.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) บริษัทจะมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์อื่น ๆ รวมถึงเงินอุดหนุนค่าเช่าต่าง ๆ อีกด้วย บริษัทใดก็ตามที่มีส่วนร่วมในการพัฒนากรณีการใช้งานเมตาเวิร์สในเมือง โดยไม่คำนึงถึงที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ จะมีโอกาสได้รับเงินสูงถึง 5 ล้านหยวน ($710,000 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับแต่ละโครงการที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลเทศบาล ยังไม่มีการเปิดเผยวันจัดสรรกองทุนที่แน่นอนในตอนนี้ นอกจากการเปิดเผยนโยบายการระดมทุนแล้ว รัฐบาลเทศบาลเจิ้งโจวยังได้กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวสำหรับ

Follow us

Most read in category

Digital currency