กุมภาพันธ์ 28, 2023

13% ของผู้ตอบแบบสำรวจเผยว่า พวกเขากำลังซื้อ NFT โดยหวังว่าจะขายต่อในอนาคต ตามที่ Metajuice แพลตฟอร์มด้านเมตาเวิร์ส สำรวจพบว่า เกือบสามในสี่ของนักสะสมโทเคน NFT บนแพลตฟอร์มของตนนั้น ซื้อ NFT เพื่อแสดงสถานะ ความเป็นเอกลักษณ์ และความสวยความ แม้ว่ายอดขาย NFT ในปัจจุบันไม่ได้สูงเท่ากับช่วงสูงสุดในปี 2021 แต่พื้นที่ดังกล่าวยังคงมีอยู่ โดยผู้ใช้งานให้เหตุผลหลายประการในการซื้อ NFT ในรายงานที่ส่งไปยัง Cointelegraph นั้น Metajuice ได้เน้นย้ำว่าทีมงานของพวกเขาได้สำรวจผู้ใช้ NFT กว่า 6,000 ราย เพื่อค้นหาแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการซื้อ NFT ผลการสำรวจพบว่าท่ามกลางเหตุผลที่นักวิจัยวางไว้ ความโดดเด่นและการใช้ NFT เป็นอวตารของพวกเขานั้นเป็นเหตุผลหลักในการซื้อ NFT นอกจากนี้ 74% ของผู้ตอบแบบสอบถามเน้นย้ำว่าพวกเขาสนใจ NFT จากสถานะที่พวกมันมอบให้ ในทางกลับกัน 13% ของผู้เข้าร่วมการสำรวจกล่าวว่าพวกเขากำลังซื้อ NFT เพื่อขายต่อในอนาคต ผู้เข้าร่วมการสำรวจรายหนึ่งที่ใช้ชื่อผู้ใช้ว่า “Flexfactor” กล่าวว่า ความเป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่นเป็นเหตุผลในการเข้าร่วม พวกเขาอธิบายว่า: ฉันชอบความจริงที่ว่ามีโอกาสน้อยที่จะพ

Follow us

Most read in category

Digital currency