Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ศูนย์กลางการเงินดูไบ เปิดตัวแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ส หวังสร้างงานเสมือนและบ่มเพาะเมตาเวิร์ส 40,000 ตำแหน่ง 

ศูนย์กลางการเงินดูไบ เปิดตัวแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ส หวังสร้างงานเสมือนและบ่มเพาะเมตาเวิร์ส 40,000 ตำแหน่ง 

Dubai International Financial Center (DIFC) ได้เปิดตัว DIFC Metaverse Platform แพลตฟอร์มเมตาเวิร์สของตน เพื่อดึงดูดนักนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและพัฒนาตำแหน่งดูไบในฐานะผู้นำเมตาเวิร์สทั่วโลก แพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการระดับสูงของดูไบเพื่อเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งอนาคต

แพลตฟอร์มดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ Dubai Metaverse ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม GDP ของดูไบ $4 พันล้านดอลลาร์ สร้างงานเสมือนจริง 40,000 ตำแหน่งภายในปี 2030 และดึงดูดบริษัท 1,000 แห่งที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและเมตาเวิร์ส DIFC นั้นยังสอดคล้องกับวาระเศรษฐกิจของดูไบ ซึ่งมีเป้าหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อปี 27,000 ล้านดอลลาร์ผ่านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

Omar bin Sultan Al Olama รัฐมนตรีว่าการกระทรวง AI เศรษฐกิจดิจิทัล และแอพพลิเคชันทำงานระยะไกล ประกาศว่า UAE กำลังรวมเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ความคิดริเริ่มดังกล่าวพยายามที่จะทำให้ดูไบเป็นศูนย์กลางชั้นนำด้านการพัฒนาและเทคโนโลยีขั้นสูง

แพลตฟอร์ม DIFC Metaverse ประกอบด้วยความคิดริเริ่มหลักสามประการ ประการแรก ประกอบด้วยโปรแกรมบ่มเพาะเมตาเวิร์ส เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนผู้สร้างและการสร้างการลงทุน แพลตฟอร์มดังกล่าวจะจัดการกับนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเปิด ตัวตนดิจิทัล และกฎหมายของบริษัทในเมตาเวิร์ส ประการสุดท้าย ความคิดริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังชุมชนเมตาเวิร์ส เพื่อสำรวจวิธีการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

Metaverse Accelerator Program ซึ่งเป็นโครงการแรกภายใต้แพลตฟอร์ม DIFC Metaverse นั้น จะเริ่มรับใบสมัครในเดือนนี้ ในปีต่อๆ ไป เป้าหมายคือการรับใบสมัครมากกว่า 500 ใบ คัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาที่มีแนวโน้มมากที่สุด 50 คน และส่งเสริมโอกาสการลงทุนสำหรับการเติบโตของเมตาเวิร์ส โปรแกรมนี้ยังสนับสนุนผู้สมัครในการสำรวจความร่วมมือ การเปิดรับนักลงทุน การเข้าถึงกฎระเบียบและการสนับสนุนด้านการตลาด จะใช้เวลาหกเดือน ซึ่งในระหว่างนั้นสตาร์ทอัพจะเข้าร่วมการฝึกอบรมและเวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอีกด้วย

แหล่งข่าว -> mpost.io

แบ่งปันให้เพื่อน :

Related news

Follow us

LATEST NEWS

COMMUNITY

Metaverse Jobs Thailand

(หา สมัครงาน เมตาเวิร์ส)

Metaverse Thailand

(Metaverse Thailand)

Blockchain Engineer

(Blockchain Engineer)

WEB 3.0 Thailand

(WEB 3.0 Thailand)

OpenChat Thailand

(OpenChat Thailand)