เมตาเวิร์สส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 90% แต่มีเพียงหนึ่งในนั้นที่จะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้

เมตาเวิร์สส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 90% แต่มีเพียงหนึ่งในนั้นที่จะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้

มากกว่า 90% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง บริษัทที่ปรึกษาของฝรั่งเศส Capgemini ได้ข้อสรุปนี้

เมตาเวิร์สในแง่ของตัวเลข

รายงานพบว่า 93% อยู่ในแอพนี้ อีก 3% ไม่เชื่อเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ ส่วนที่เหลืออีก 4% ใช้แนวคิดเสมือนจริงอยู่แล้ว

จากนักเรียน 93% มีเพียง 51% เท่านั้นที่พร้อมใช้เทคโนโลยีทันทีที่พร้อมใช้งาน อีก 31% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาจะใช้เมตาเวิร์สหากกลุ่มเพื่อนของพวกเขาใช้เทคโนโลยีนี้ ส่วนที่เหลืออีก 11% สามารถใช้ประโยชน์ได้ แต่ด้วยวิธีที่ต่างออกไป

ที่มา: ucwe.capgemini.com

เมตาเวิร์สมีมูลค่าอยู่ในแคนาดาเป็นหลัก (6.9% ของผู้ตอบแบบสอบถาม) อันดับ 2 เกาหลีใต้ (5.4%) อันดับ 3 รองจากญี่ปุ่น (5.4%) และด้วยวิธีที่เป็นเอกลักษณ์ของรัสเซีย

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุเมตาเวิร์สจะสนใจผู้ที่มีอายุระหว่าง 26 ถึง 41 ปีมากที่สุด อันดับที่สองคือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี ช่องว่างเรื่องวัยอายุ เทคโนโลยีเป็นที่ต้องการของผู้ที่มีอายุ 58 ปีขึ้นไป ตามที่ Capgemini สำรวจ โดยสำรวจอย่างต่อจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 8,000 คนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ในรัสเซีย พวกเขายังพยายามทำความคุ้นเคยกับธีมอย่างเป็นทางการของเมตาตามรายงานของสถาบันวิจัยเครมลิน VTsIOM ประมาณ 37% ของชาวรัสเซียเชื่อว่า การสร้างเมตาเวิร์สทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี 35-44 ปี (45% ของอายุ) ด้วยความคลางแคลงมาตรฐานของแนวคิดของโลกคือพลเมืองของวัย

ในทางตรงข้ามกลัวเรื่องออกจากโลกแห่งความเป็นจริงเป็นหลัก แต่ต้องทราบว่าคนกลุ่มเดียวกันตามผลการวิจัยจะเป็นผู้บริโภคอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ อีก 11% กลัวว่าโซลูชันจะทำให้ผู้คนขาดการติดต่อสื่อสารแบบสด และ 9% กลัวอย่างยิ่งว่าจะเสื่อมประสิทธิภาพเนื่องจากโลกเสมือนจริง

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกๆ วินาทีต้องการเข้าสู่เมตาเวิร์ส

แหล่งข่าว -> europe-cities.com

แบ่งปันให้เพื่อน :

Related news

Follow us

LATEST NEWS

COMMUNITY

Metaverse Jobs Thailand

(หา สมัครงาน เมตาเวิร์ส)

Metaverse Thailand

(Metaverse Thailand)

Blockchain Engineer

(Blockchain Engineer)

WEB 3.0 Thailand

(WEB 3.0 Thailand)

OpenChat Thailand

(OpenChat Thailand)