Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
เมตาโพลิสเปิดตัวโปรเจกต์ “โลกเสมือนจริง Metapolis” พร้อมพันธมิตรกว่า 20 แบรนด์ชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน

เมตาโพลิสเปิดตัวโปรเจกต์ “โลกเสมือนจริง Metapolis” พร้อมพันธมิตรกว่า 20 แบรนด์ชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน

เมตาโพลิส (Metapolis) เตรียมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการโลกเสมือนจริง Metapolis จับมือหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน พร้อมระดมผู้บริหารจากบริษัทช้ันนำร่วมเสวนา หัวข้อ “ก้าวต่อไปของโลกธุรกิจ บนโลกเสมือนจริง” สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการ Work & Learn Shop & Play @Metapolis

นายสุกิจ ตั้งเต็มจิตร ประธานกรรมการบริษัทเมตาโพลิส จำกัดกล่าวว่าบริษทัดาเนินธุรกิจ ด้านการออกแบบพัฒนาโลกเสมือนจริง Metaverse และเกมสามมิติ มากว่า 15 ประสบความสาเร็จ จากการพัฒนาโครงการ Ubermall โลกเสมือนจริงเชิงพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทย ปี 2554 โดยได้รับรางวัล 10 สุดยอดซอฟแวร์ไทยเป็นนวัตกรรมระดับประเทศในการนาเทคโนโลยี Virtual 3D เข้ามาใช้จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

จากความมุ่งมั่นที่ยาวนานในการออกแบบพัฒนาโลกเสมือนจริง เพื่อให้สอดคล้อง กับเทรนด์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันล่าสุด และเตรียมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว“โครงการโลกเสมือนจริง Metapolis”อย่างยิ่งใหญ่ เป็นอีกหน่ึงความสำเร็จที่บริษัทได้พัฒนสโปรเจกต์ร่วมกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน อาทิ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน)บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)บริษัททิพยกรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทบาเซโลนามอเตอร์ จำกัด บริษัทนานมีบ๊คุส์ จำกัด เป็นต้นมาร่วมออกแบบเมืองจำลอง เพื่อให้ผู้เล่น(User)ได้มาใช้ชีวิตดิจิทัล บนโลกเสมือนจริงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่พร้อมทั้งเดินหน้าพัฒนาให้เป็น Metaverse สมบูรณ์ที่สุดของเมืองไทยในอนาคต

สาหรับงานแถลงข่าว เปิดตัวโปรเจกต์ “โลกเสมือนจริง Metapolis” มีกำหนดจัดงานในวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ โรงภาพยนตร์ Ultimate Screen พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ช้ัน 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยภายในวันงานฯมีกิจกรรมและไฮไลท์ที่สำคัญ เช่น

การเสวนาในหัวข้อ : ก้าวต่อไปของธุรกิจ บนโลกเสมือนจริง โดย ผู้บริหาร และพันธมิตร ที่เข้าร่วมโครงการฯการแจกที่ดิน Metaverseให้กับผู้เข้าร่วมงานหรือผู้ที่สนใจลงทะเบียนร่วมเล่นเกม ในโปรเจกต์“โลกเสมือนจริง Metapolis”ภายในวันงานฟรี!! และทดลองเล่นเกมโปรเจกต์“โลกเสมือนจริง Metapolis”ภายในบริเวณการจัดงาน ณ โรงภาพยนตร์ UltimateScreen พารากอนซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีผู้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแถลงข่าว ความร่วมมือพาร์ทเนอร์ ได้แก่

LUX Partner : BMW Barcelona Motor/ Onyx

Strategic Partner : Dotworld

Beauty Partner : Sparsha / Doctor life / SCG GRAND

University Partner : มหาวิทยาลัยสยาม / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ-สุวรรณภูมิ

Government Partner : NIA (สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) / การท่าเรือแห่งประเทศไทย / GLO (สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล) / Chokchai Police -MediaPartner:สมาคมสื่อมวลชนดิจิทัล/SiamMetaverse

ที่ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์โลกเสมือนจริง ที่สร้างบนแผนที่จริง เพิ่มโอกาสธุรกิจของคุณในรูปแบบใหม่ในโลกเสมือนจริง Metaverse ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียด และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.metapolis.in.th/ หรือ https://web.facebook.com/BkkMetapolis/

แหล่งข่าว -> khaochad.co.th

แบ่งปันให้เพื่อน :

Related news

Follow us

LATEST NEWS

COMMUNITY

Metaverse Jobs Thailand

(หา สมัครงาน เมตาเวิร์ส)

Metaverse Thailand

(Metaverse Thailand)

Blockchain Engineer

(Blockchain Engineer)

WEB 3.0 Thailand

(WEB 3.0 Thailand)

OpenChat Thailand

(OpenChat Thailand)