สตาร์ทอัพบล็อกเชน Elrond รีแบรนด์ตัวเองเป็น MultiversX หันไปมุ่งเน้นเมตาเวิร์ส

สตาร์ทอัพบล็อกเชน Elrond รีแบรนด์ตัวเองเป็น MultiversX หันไปมุ่งเน้นเมตาเวิร์ส

Elrond จะตั้งเป้าหมายสร้างงานก่อนหน้านี้ในฐานะบล็อกเชนเลเยอร์ 1 โดยเน้นขีดความสามารถด้านปรับสเกลเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี Web3 ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์ส

สตาร์ทอัพบล็อกเชน Elrond ได้รีแบรนด์ตัวเองเป็น MultiversX เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนไปสู่การสำรวจด้านเมตาเวิร์ส

Elrond จะตั้งเป้าหมายที่จะสร้างงานก่อนหน้านี้ในฐานะบล็อกเชนเลเยอร์ 1 โดยเน้นขีดความสามารถการปรับสเกลเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี Web3 ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์ส

โดยเมตาเวิร์สเป็นโลกแนวความคิดที่ในทางฤษฎีแล้วอินเทอร์เน็ตจะกลายเป็นสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่สามารถใช้สำหรับการทำงาน เล่น พบปะสังสรรค์ และกิจกรรมต่าง ๆ คำว่า “เมตาเวิร์ส (Metaverse)” มาจาก Neal Stephenson ในนวนิยายเรื่อง “Snow Crash“ ในปี 1992

การปรับโฉมใหม่นั้นดูเหมือนว่า Elrond จะตามผู้นำโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่อย่าง Facebook ที่เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็น Meta เพื่อสะท้อนถึงแรงบันดาลใจที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์ส 


แหล่งข่าว -> coindesk.com

แบ่งปันให้เพื่อน :

Related news

Follow us

LATEST NEWS

COMMUNITY

Metaverse Jobs Thailand

(หา สมัครงาน เมตาเวิร์ส)

Metaverse Thailand

(Metaverse Thailand)

Blockchain Engineer

(Blockchain Engineer)

WEB 3.0 Thailand

(WEB 3.0 Thailand)

OpenChat Thailand

(OpenChat Thailand)