พรรคพลังประชารัฐ สนับสนุนโครงการประชารัฐแลนด์ หนุน Metaverse พัฒนาประเทศ

พรรคพลังประชารัฐ สนับสนุนโครงการประชารัฐแลนด์ หนุน Metaverse พัฒนาประเทศ

“โครงการประชารัฐแลนด์ Metaverse” โดย นาย ณัฐพงษ์ รอบคอบ ผู้จัดการโครงการฯ หวังให้ “โครงการประชารัฐแลนด์ Metaverse” ได้พัฒนาไปพร้อมกับความร่วมมือทั้งกับภาครัฐ, ภาคเอกชน และภาคประชาชน ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติ ในการนำเทคโนโลยีผูกกับระบบโครงสร้างประเทศ ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงโอกาสในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็น การศึกษา การทำงาน แหล่งทุน ตลอดจนการบริการภาครัฐ สามารถเข้าถึงหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนที่เข้ามาร่วมมือบน ประชารัฐแลนด์ Metaverse นี้ได้อย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกันครับ

  • พรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคแรกและพรรคเดียวที่ตอบรับสนับสนุนโครงการประชารัฐแลนด์ Metaverse ของเรา ซึ่งโครงการฯ ส่งหนังสือแจ้งไปถึงทุกพรรค
  • หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐรับฟังรายละเอียด รับฟังข้อเสนอของกลุ่มโดยยอมรับการเข้ามามีส่วนร่วม และเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ สิ่งนี้จะผลักดันเศรษฐกิจไทย ให้ก้าวหน้ากับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่มาถึง จึงตอบรับสนับสนุนให้ความร่วมมือในการพัฒนาโครงการประชารัฐแลนด์
  • โปรเจคขายฝากข้าว โดยใช้ NFT ผลักดันให้ราคาข้าวสูงขึ้น ช่วยเหลือเกษตรกร ชาวนาไทยทั้งประเทศ
  • “ประชารัฐแลนด์” กำลังเตรียมเปิดตัวโปรเจคเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตเพื่อทำให้ประชาชนมีรายได้จากต้นไม้อีกทั้งมุ่งรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • โปรเจคด้านการศึกษาที่โครงการอยากปรับโครงสร้างการศึกษาให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเรียนตามความต้องการได้ 
  • ในปี พ.ศ.2566 (ค.ศ.2023) “ประชารัฐแลนด์” พร้อมส่งมอบ “โฉนดดิจิทัลฟรีคนละ 50 ตารางวา จำนวน 20 ล้านโฉนดแรก แก่ประชาชนทุกคนที่เข้ามาลงทะเบียน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน หลังจากเราเริ่มโครงการฯมาไม่นาน มีประชาชนเข้ามาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปกว่า 13 ล้านคน

สนใจลงทะเบียนรับโฉนดที่ดินดิจิทัลได้ที่ www.ประชารัฐแลนด์.com

แบ่งปันให้เพื่อน :

Related news

Follow us

LATEST NEWS

COMMUNITY

Metaverse Jobs Thailand

(หา สมัครงาน เมตาเวิร์ส)

Metaverse Thailand

(Metaverse Thailand)

Blockchain Engineer

(Blockchain Engineer)

WEB 3.0 Thailand

(WEB 3.0 Thailand)

OpenChat Thailand

(OpenChat Thailand)