ประชารัฐแลนด์ จับมือ A PLUS FINTECH ดัน METAVERSE เพื่อเข้าถึงชาวไทย พร้อมผลักดันสู่ Platform ระดับโลก

ประชารัฐแลนด์ จับมือ A PLUS FINTECH ดัน METAVERSE เพื่อเข้าถึงชาวไทย พร้อมผลักดันสู่ Platform ระดับโลก

นาย ณัฐพงษ์ รอบคอบ ผู้จัดการโครงการประชารัฐแลนด์ (Metaverse) จับมือและร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยี Metaverse กับ พอล วาน ผู้ร่วมก่อตั้ง A PLUS FINTECH และ ประธาน Morison Global องค์กรเครือข่ายบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่ให้บริการบัญชี ตรวจสอบบัญชี การจัดการเกี่ยวกับภาษี ไอที การเงิน และ กฎหมาย โดยมีเป้าหมายสำคัญร่วมกันคือ เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงบริการต่าง ๆ อย่างทั่วถึง มุ่งเน้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาและสาธารณสุข ในขั้นต้น และพร้อมผลักดัน ประชารัฐแลนด์ สู่ Platform ระดับโลก

ทั้งนี้ ในเฟสแรกของประชารัฐแลนด์ เปิดให้ชาวไทยสามารถเข้ามาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ครอบครองโฉนดที่ดินดิจิทัลของ ประชารัฐแลนด์ ฟรี โดยตั้งเป้าในการแจก 40 ล้านคน ภายในสิ้นปีนี้ โดยสร้างแนวคิดการเข้าถึงการศึกษา และสาธารณสุขรวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรของชาติอย่างเท่าเทียม โดยเน้นการต่อยอดไม่ว่าจะเป็นด้านการเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดให้สินค้า40ล้านคน ทางการเกษตร และสินค้าในประเทศไทยสู่ตลาดโลก พร้อมพันธมิตรระดับโลก โดยประชารัฐแลนด์จะเปิดรับทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาร่วมเป็นส่วนร่วมในการพัฒนา ประชารัฐแลนด์ (Metaverse) ให้เป็นศูนย์กลางด้านบริการทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนคนไทย และคาดหวังว่าการพัฒนานี้จะทำให้คนไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลชั้นนำของโลกต่อไป โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนกว่า 5.7 ล้านคน 

ซึ่ง A Plus Fintech จะร่วมพัฒนากับโครงการประชารัฐแลนด์ตามกรอบดังนี้ 

  1. พัฒนาพื้นที่ (Land) และสิ่งอำนวยความสะดวก (Infrastructure) ใน ประชารัฐแลนด์ (Metaverse) 
  2. พัฒนาเทคโนโลยี WEB3.0 เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทั่วไปได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
  3. ร่วมให้คำปรึกษาและพัฒนาโครงการในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นสาธารณประโยชน์เป็นหลัก 

โดยประชารัฐแลนด์ ได้ดำเนินการขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการ ภาคสังคม ตลอดจนบริษัทเอกชนต่าง ๆ เพื่อร่วมพัฒนาโครงการดังกล่าวซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ซึ่งประชาชนที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ผ่าน www.ประชารัฐแลนด์.com เพื่อรับโฉนดที่ดินดิจิตอล ฟรี

———-

หมายเหตุ: นี่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ทาง ‘เว็บ Siam Metaverse’ ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหา ความถูกต้อง คุณภาพ การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งอื่น ๆ ในโพสต์นี้ ผู้อ่านควรทำวิจัยของตนเองก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ ทางเว็บจะไม่รับผิดชอบโดยตรง หรือโดยอ้อม สำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น จากการใช้หรือพึ่งพาเนื้อหา สินค้า หรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์

แบ่งปันให้เพื่อน :

Related news

Follow us

LATEST NEWS

COMMUNITY

Metaverse Jobs Thailand

(หา สมัครงาน เมตาเวิร์ส)

Metaverse Thailand

(Metaverse Thailand)

Blockchain Engineer

(Blockchain Engineer)

WEB 3.0 Thailand

(WEB 3.0 Thailand)

OpenChat Thailand

(OpenChat Thailand)