ตัวเลขยื่นจดเครื่องหมายทางการค้าด้านเมตาเวิร์สและ NFT ปี 2022 บดบังตัวเลขของปี 2021 แล้ว

ตัวเลขยื่นจดเครื่องหมายทางการค้าด้านเมตาเวิร์สและ NFT ปี 2022 บดบังตัวเลขของปี 2021 แล้ว

สรุป

  • ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม มีการยื่นขอจดเครื่องหมายทางการค้าในสหรัฐฯ เกือบ 4,200 รายการ สำหรับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์ส ความจริงเสมือน และ Web3
  • ในช่วงเดียวกันมีการจดสิทธิบัตร NFT มากกว่า 5,800 รายการ

จำนวนเครื่องหมายทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์สที่ยื่นในปี 2022 บดบังตัวเลขของปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ พยายามปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนทางออนไลน์

ตามข้อมูลที่แบ่งปันโดย Mike Kondoudis ทนายความด้านเครื่องหมายทางการค้า เมื่อวันอังคาร เขาบันทึกตัวเลขตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม มีการยื่นขอจดเครื่องหมายทางการค้าในสหรัฐฯ จำนวน 4,182 รายการ สำหรับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์ส ความจริงเสมือน และ Web3

ตัวเลขเฉลี่ยอยู่ที่ 523 รายการต่อเดือน สูงสุดในเดือนมีนาคม 759 รายการ ปีที่ผ่านมามีผู้ขอจดเครื่องหมายทางการค้า 1,866 รายการ

จำนวนบริษัทที่ยื่นขอจดเครื่องหมายทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการ Web3 พุ่งขึ้น หลังจากคดีในศาลที่เกี่ยวข้องกับ NFT เกิดขึ้นในปลายปี 2021 หลายบริษัทจึงยื่นจดขอเครื่องหมายทางการค้าเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตน

ตัวเลขการยื่นขอจดเครื่งอหมายทางการค้าก็เกิดขึ้นคล้าย ๆ กันกับด้าน NFT มีการยื่นขอจดเครื่องหมายทางการค้าที่เกี่ยวข้องมากกว่า 5,800 รายการ ในปี 2022 ขณะที่ปี 2021 รวมทั้งหมดอยู่ที่ 2,087 รายการ

แหล่งข่าว -> theblock.co

แบ่งปันให้เพื่อน :

Related news

Follow us

LATEST NEWS

COMMUNITY

Metaverse Jobs Thailand

(หา สมัครงาน เมตาเวิร์ส)

Metaverse Thailand

(Metaverse Thailand)

Blockchain Engineer

(Blockchain Engineer)

WEB 3.0 Thailand

(WEB 3.0 Thailand)

OpenChat Thailand

(OpenChat Thailand)