รัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมออก “กฎหมายส่งเสริมอุตสาหกรรมเมตาเวิร์ส”

รัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมออก “กฎหมายส่งเสริมอุตสาหกรรมเมตาเวิร์ส”

ประเทศเกาหลีใต้ตื่นตัวมากในการพัฒนาเมตาเวิร์สตั้งแต่ต้นปี 2022 กระตุ้นการลงทุนขนาดใหญ่และกรอบกำกับควบคุมเกิดขึ้น

เกาหลียังคงจดจ่อใน Web3 และเมตาเวิร์ส หลังจากลงทุนเกือบ $200 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสร้างระบบนิเวศเมตาเวิร์สของตัวเองและเผยแพร่ “Metaverse Ethical Principles” ว่าดวยเรื่องหลักจริยธรรมเมตาเวิร์ส โดยรัฐบาลของประเทศกำลังเตรียมออก “กฎหมายส่งเสริมอุตสาหกรรมเมตาเวิร์ส”

ตามที่สื่อท้องถิ่นรายงานเมื่อวันที่ 1 กันยายน Heo Eun-ah สมาชิกสมัชชาแห่งชาติที่มีอดีตผู้ประกอบการ เสนอให้ตรากฎหมายส่งเสริมเมตาเวิร์ส เพื่อสับสนับสนุนอุตสาหกรรม Web3 สมาชิกฯ จำนวนหนึ่งสนับสนุนข้อเสนอของเขา

ร่างกฎหมายดังกล่าว Metaverse Policy Review Committee หรือคณะกรรมการทบทวนนโยบายเมตาเวิร์ส ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีโดยตรง จะพิจารณานโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนาเมตาเวิร์สในประเทศ ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กำหนดแผนขั้นสุดท้ายทุกสามปี

กฎหมายดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจสำหรับบริษัทที่ต้องการเปลี่ยนการดำเนินงานของพวกเขาสู่เมตาเวิร์ส ในขณะที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ความเป็นเลิศ เช่น การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

ข้อมูลจากกระทรวงฯ นั้น งบประมาณของรัฐบาลสำหรับโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์สสูงถึง 195.4 พันล้านวอน (ประมาณ $140 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในปี 2023 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ กระทรวงฯ รายงานว่าเงิน 223.7 195.4 พันล้านวอน (ประมาณ $186.7 ล้านเหรียญสหรัฐ) ถูกจัดสรรให้กับแพลตฟอร์มโลกเสมือนจริงภายใต้ Expanded Virtual World

รายงานดังกล่าวระบุว่ารัฐบาลเกาหลีใต้สนใจในเมตาเวิร์สมากขึ้น เริ่มปรากฎชัดเจนตั้งแต่ปี 2022 เมื่อค้าปลีรายใหญ่เปิดตัวเมตาเวิร์ส และบูรณาการปัญญาประดิษฐ์สำหรับแพลตฟอร์มของพวกเขาเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ร่างหลักการ Expanded Virtual World Ethics Principles จะเผยแพร่โดยคณะทำงานของรัฐบาลเกาหลีใต้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เอกสารเหล่านี้เน้นประเด็นต่าง ๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองลิขสิทธิ์

แหล่งข่าว -> cointelegraph.com

แบ่งปันให้เพื่อน :

Related news

Follow us

LATEST NEWS

COMMUNITY

Metaverse Jobs Thailand

(หา สมัครงาน เมตาเวิร์ส)

Metaverse Thailand

(Metaverse Thailand)

Blockchain Engineer

(Blockchain Engineer)

WEB 3.0 Thailand

(WEB 3.0 Thailand)

OpenChat Thailand

(OpenChat Thailand)