Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ประสิทธิภาพของ NFT เรือธง (Blue chip) ยังไม่ฟื้นตัวกลับมา แต่นักลงทุนที่ถือยาวยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ประสิทธิภาพของ NFT เรือธง (Blue chip) ยังไม่ฟื้นตัวกลับมา แต่นักลงทุนที่ถือยาวยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา นักลงทุน NFT มากกว่า 53% ขาดทุนจากการขาย แม้จะมีความเชื่อมั่นใน cold market  จำนวนนักลงทุนยังคงถือครอง NFT เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประสิทธิภาพของ NFT เรือธง มักถูกมองว่าเป็นการลงทุนระยะยาวที่ดี ได้ผ่านช่วงต่ำสุดในประวัติการณ์เป็นครั้งที่สองตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 ซึ่งร่วงต่ำกว่า  10,000 Ether (ETH) ในดัชนีเรือธง (blue-chip index) โดย NFTGo

Blue chip NFT มีประสิทธิภาพดีที่สุดไม่นานมานี้เอง เมื่อวันที่ 29 เมษายน มูลค่าคิดเป็นเกือบ 14,900 ETH อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ถือเป็นวันที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ blue chip NFT เมื่อดัชนีลดลงเหลือ 9,331 ETH โดยได้แรงหนุนจากการปรับราคาพื้น (floor price) ในโครงการ CyberKongz และ CyberKongzBabies

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของ blue chip NFT ที่มา: NFTGo

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา นักลงทุน NFT มากกว่า 53% ขาดทุนจากการขาย แม้จะมีความเชื่อมันในตลาด cold market แต่จำนวนนักลงทุนที่ถือครอง NFT ที่ลงทุนอยู่ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบพฤติกรรมนักลงทุนแสดงให้เห็นถึงการถือครองในระยะยาวเพิ่มขึ้น ที่มา : NFTGo

ผู้ใช้งานเกือบ 500,000 รายที่เข้าร่วมกลุ่มนักลงทุน NFT ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ตั้งใจถือครองในระยะยาวจากผู้ถือครองมากกว่า 3 ล้านรายในปัจจุบัน จาก NTF ทุกหมวดนั้น PFP (picture for proof) NFT มีมูลค่าตลาดสูงสุด $13.95 พันล้านเหรียญสหรัฐ

อดีต NFT ชั้นนำ อย่างเช่น ของสะสม เกม และ NFT ด้านศิลปะ รวมกันมีมูลค่าตลาดประมาณ $6.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ

แหล่งข่าว -> cointelegraph.com

แบ่งปันให้เพื่อน :

Related news

Follow us

LATEST NEWS

COMMUNITY

Metaverse Jobs Thailand

(หา สมัครงาน เมตาเวิร์ส)

Metaverse Thailand

(Metaverse Thailand)

Blockchain Engineer

(Blockchain Engineer)

WEB 3.0 Thailand

(WEB 3.0 Thailand)

OpenChat Thailand

(OpenChat Thailand)