metaverse

ศาสตร์ความรู้ใดบ้าง ที่จะปรับตัวรอดได้ในโลกของ metaverse

เมต้าเวิสกำลังมาแรง คนยุคใหม่หลายคน หันไปสนใจเรื่องโลกเสมือนจริงมากขึ้น รวมถึงเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่มองหาวิชาความรู้ที่มีความทันสมัย และตอบรับกับเทรนด์ของโลกมากขึ้น สาขาวิชาเก่าๆ จึงอาจถูกเลือกน้อยลง และอาจถูกปิดการเรียนการสอนไปได้ ดังนั้นวิชาความรู้ใดบ้าง ที่ยังคงอยู่รอด และเป็นวิชาสำคัญแม้เมต้าเวิสจะเข้ามา ถ้าอยากรู้มีวิชาอะไรบ้าง ตามมาเลย

1.เศรษฐศาสตร์

เริ่มต้นด้วยวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่จะสามารถเอาชนะความทันสมัยของโลกเสมือนจริงได้ เพราะการขยายตัวของเมต้าเวิส ต้องอาศัยการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ หรือ Ecosystem ที่ต้องอาศัย Blockchain เป็นตัวขับเคลื่อน ทำให้คุณต้องมีความรู้ในเรื่องของ Demand และ Supply อีกทั้งควรรู้เรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภค และดุลยภาพของตลาด เป็นต้น ดังนั้นบอกได้เต็มปากว่าวิชาเศรษฐศาสตร์ยังคงมีความสำคัญ

2.อักษรศาสตร์และศิลปศาสตร์

แน่นอนว่าวิชานี้ไม่หายไปได้ง่ายๆ เพราะองค์ประกอบของโลกเสมือนจริง ต้องอาศัยคอนเทนต์ และต้องมีผู้สร้างที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ , วรรณกรรม และโบราณคดี รวมถึงการเรียบเรียงภาษา ที่ต้องเข้าใจง่าย เพื่อช่วยให้คนในโลกเมต้าเวิส สื่อสารกันได้อย่างเข้าใจนั่นเอง นี่จัดเป็นสาขาวิชายอดนิยมของเด็กนักเรียน เพราะช่วยพัฒนาความรู้แบบวงกว้าง พร้อมช่วยให้เด็กมีความเป็นสเปเชี่ยลลิตส์ในด้านต่างๆ ด้วย

3.นิติศาสตร์

ต่อด้วยวิชานิติศาสตร์ที่จะยังยืดหยัดอยู่ เพราะโลกเมต้าเวิส จะก่อให้เกิดขยายตัวของ Digital Asset ทำให้กฎหมายต้องปรับตัวครั้งใหญ่ และเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในโลกเสมือนจริงด้วย นอกจากนี้ยังต้องมีการออกกติกาในโลกเสมือนจริง ที่จะแบ่งออกในหลายกลุ่มประเทศ ความรู้ด้านนิติศาสตร์จึงมีความสำคัญมาก ดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าวิชานิติศาสตร์จะหายไป แถมจะกลายเป็นวิชาสำคัญในโลกเมต้าเวิสด้วย

4.พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เพราะการทำธุรกิจต้องมีการเชื่อมโลกเก่าและโลกใหม่เข้าด้วยกัน การทำธุรกรรมระหว่าง 2 โลก จึงต้องมีการจัดการให้ถูกต้อง เพื่อช่วยให้การโอน การแลกเปลี่ยน การลงมูลค่าทางบัญชี การเสียภาษี รวมทั้งการสร้างระบบใหม่ๆ มีคนคอยรับผิดชอบในส่วนนี้ หากไม่มีรับรองว่าวุ่นวายแน่นอน

สำหรับเด็กยุคใหม่ ที่อยากจะเลือกเรียนสาขาที่ตอบรับกับกระแสของโลก อยากให้ลองมองว่าวิชาเก่าๆ ยังคงมีความสำคัญ และยังสามารถนำมาพัฒนา และต่อยอดความรู้ได้ หากเราเป็นคนที่พร้อมจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอด การเข้ามาของเมต้าเวิส ย่อมไม่ส่งผลกระทบมากแน่นอน แต่ถึงอย่างไรการเตรียมตัวไว้ จะช่วยให้คุณเข้าสู่โลกเสมือนจริงได้แบบสบายๆ และอาจนำไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในชีวิตด้วย

แบ่งปันให้เพื่อน :

Related news

Follow us

LATEST NEWS

COMMUNITY

Metaverse Jobs Thailand

(หา สมัครงาน เมตาเวิร์ส)

Metaverse Thailand

(Metaverse Thailand)

Blockchain Engineer

(Blockchain Engineer)

WEB 3.0 Thailand

(WEB 3.0 Thailand)

OpenChat Thailand

(OpenChat Thailand)